W naszym przedszkolu dzieci raz w miesiącu korzystają z zajęć z I pomocy przedmedycznej. Utrwalają wiedzę na temat numerów alarmowych, zasad pomagania osobom poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym. Praktycznie opanowują umiejętność wykonywania masażu serca oraz sztucznego oddychania. Nawet najmłodsi świetnie sobie z tym radzą! Mogli to udowodnić dnia 16 października 2019 r. podczas bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy.