Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się codziennie, dzieci uczą się języka angielskiego w oparciu o kurs wydawnictwa Kord "Śpiewające brzdące" (Angielski z Emmą). Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, często towarzyszy im ruch i muzyka. W realizacji programu pomaga pacynka Emma. Dzieci żywiołowo reagują na pojawienie się pacynki, która wyzwala silne i pozytywne emocje. Pacynka jest pomocna w utrzymaniu właściwej, sympatycznej atmosfery zajęć.

Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym  koncentruje się wokół doskonalenia dwóch sprawności:

1. Sprawności słuchania rozwijanej poprzez:

  • słuchanie nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,
  • reagowanie na proste polecenia i pytania nauczyciela,
  • słuchanie nagrań w języku angielskim (historyjki, dialogi, piosenki, wierszyki)
  • słuchanie tekstu czytanego,
  • słuchanie i oglądanie programów edukacyjnych, filmików, bajek animowanych w języku angielskim.

2. Sprawności mówienia rozwijanej poprzez:

  • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
  • konstruowanie prostych wypowiedzi,
  • odgrywanie scenek lub dialogu,
  • recytację wierszyka, śpiewanie piosenki.

Dzieci podczas zajęć uczą się piosenek i rymowanek, pojedynczych wyrazów i zwrotów w języku obcym, wykonywania prostych poleceń wydawanych w języku angielskim. Ćwiczą pamięć wzrokową i słuchową. Nabywają także umiejętności społecznych. Uczą się tolerancji, szacunku, uprzejmości w stosunku do innych, umiejętności współpracy i dzielenia się. Rozwijają się intelektualnie oraz uczą się posługiwać mową, gestem i obrazem.