Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski ogłosił dzisiaj (tj. 24.04.2020 r.) dalsze zawieszenie działalności przedszkola. Przedszkole pozostanie zamknięte do dnia 24 maja 2020 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie przedszkola na Facebooku "Wesoła Ósemka". W dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie. Materiały do pracy z dziećmi będą Państwu dostarczane na grupach na Facebooku oraz na przedszkolnej stronie na Facebooku "Wesoła Ósemka". W razie jakichkolwiek pytań sekretariat przedszkola jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i osobistego.