POBIERANIE I ZDAWANIE WNIOSKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
OD 2 MARCA DO 16 MARCA
W GODZ. OD 8:15 - 15:30
W KANCELARII PRZEDSZKOLA.