Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ma 2 wolne miejsca dla dziecka 4 - letniego na 6 godzin dziennie, od 8.00 - 14.00,  w roku szkolnym 2019/2020. W grupie są wszystkie posiłki, zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Chętni proszeni są o kontakt z sekretariatem przedszkola - nr telefonu: (58)531-68-11.

POBIERANIE I ZDAWANIE WNIOSKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
OD 1 MARCA DO 15 MARCA
W GODZ. OD 8 00 - 16 00
W KANCELARII PRZEDSZKOLA.