Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczną się od 1 października 2017 r. Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć dodatkowych zostanie przedstawiony Rodzicom na zebraniu dnia 20 września 2017 r o godz. 17.00.

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia to 32 zł płatne w sekretariacie przedszkola do końca września. Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE EDU PLUS

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

POLISA  seria  EDU-A/P nr 040528  

 

, , okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 31.08.2018

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA OCHRONA PLUS

NNW Na podstawie OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 z dnia 24.04.2017 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi od OWU EDU PLUS

 

 

 

Świadczenie

 

Wysokość świadczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia (SU)

1.        śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 zł

2.        Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

3.        koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

4.        uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

5.        zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

6.        Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

7.        pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

8.        trwałe inwalidztwo częściowe

zgodnie z tabelą nr 4 OWU

9.        złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów

zgodnie z tabelą nr 5 OWU

10.        nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem

5% SU

11.        uszkodzenie ciała w wyniku NW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych

1% SU

12.        wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

 


OPCJE DODATKOWE

 

Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

100% SU

12 000 zł

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU

4 000 zł

Opcja Dodatkowa D3 - odmrożenia

II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień - 50% SU

4 000 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)

3 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby

1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)

3 000 zł

Opcja Dodatkowa D6 – poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane)

100 % sumy ubezpieczenia

2.000 zł

Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 20% SU podlimit na rehabilitację 500 zł

2 000 zł

Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca

do 10% SU

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D15 - Assistance EDU PLUS

świadczenia zgodnie z OWU

5 000 zł

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 20 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej przedszkola, a następnie w salach poszczególnych grup. Liczymy na liczne przybycie!

POBIERANIE I ZDAWANIE WNIOSKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
OD 1 MARCA DO 15 MARCA
W GODZ. OD 8 00 - 16 00
W KANCELARII PRZEDSZKOLA.